Laat Masterplan Parkhaven niet doorgaan!

18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 18 februari 2021 ter bespreking van ‘het voorstel m.b.t. de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Parkhavenstrook zoals vastgelegd in het Masterplan Parkhaven’,

 

Constaterende dat:

  • Het volgens de uitsluitings- en beoordelingscriteria een Unsolicited Proposal niet wenselijk is op de locatie Parkhavenstrook;
  • De gerenommeerde autoriteit Rijksdienst Cultureel Erfgoed zeer negatief adviseert op om de parkhavenstrook woningbouw te gaan ontwikkelen.

 

Overwegende dat:

  • Afgelopen maandag 15 februari 2021 door de Bewoners Organisatie Scheepvaartkwartier als ook door de Stichting Groen Parkhaven bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed het verzoek ingediend is om de Parkhavenstrook aan te wijzen als rijksmonument;
  • Daarmee een totaal ander licht op de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Parkhavenstrook geworpen wordt.

 

 Draagt het college op:

  • Af te zien van het verder ontwikkelen van het Masterplan Parkhaven op de havenparkstrook.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: