Maak oversteken gemakkelijker

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • Bij veel oversteekplaatsen een deel van de stoepband schuin is zodat mensen met een kinderwagen, rolstoel, rollator of scootmobiel gemakkelijker kunnen oversteken;
  • Deze schuine stoepbanden slechts een meter breed zijn;
  • Het aantal gebruikers van rollator en scootmobiel nu al fors is en de komende jaren alleen maar zal toenemen;
  • Dit vooral bij drukke oversteekpunten soms tot filevorming leidt;

Overwegende dat:

  • Oversteken voor iedereen veilig en vertrouwd moet zijn;
  • Het aantal gebruikers van loop-hulpmiddelen de komende jaren zal toenemen;
  • Vooral bij drukke punten, zoals bij Zuidplein of in het centrum de huidige voorzieningen nu al onvoldoende zijn.

Draagt het College op:

  • De aanleg of herbestrating de schuine stoepbanden tenminste drie meter breed worden om oversteken voor iedereen gemakkelijk en veilig te laten zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: