Behoud kennis en vaardigheden

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • Ruim één op de zes gemeenteambtenaren in ons land de komende vijf jaar met pensioen gaat. De piek van de grote uittocht van oudere ambtenaren volgend jaar is. Dan bereiken 4.525 gemeenteambtenaren de eindstreep, 2,9 procent van de totale bezetting. De jaren daarna vlakt de uitstroom geleidelijk iets af tot 2,7 procent van de bezetting volgens de Personeelsmonitor 2015 van het A+O fonds Gemeenten.
  • Dit ook voor Rotterdam grote gevolgen heeft
  • Het nu in vrijwel alle sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt moeilijk is om personeel te werven;

Overwegende dat:

  • Rotterdam veel kennis verliest bij een te grote uittocht van oudere ambtenaren;
  • Doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd mogelijk is;
  • Kennis en vaardigheden tijdig overgedragen moeten worden op jongere collega’s.

Verzoekt het college:

  • Het college zich inzet om vroegtijdig oudere ambtenaren hun kennis en vaardigheden over dragen op jongere collega’s, bijvoorbeeld met het meester-gezel-systeem.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: