MOTIE: Buiten spelen, met uitleen-speelgoed van Duimdrop, is gezond!

4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023 ter bespreking van de voorjaarsnota;

 

Constaterende dat:

 • Gezonde en fitte mensen actiever zijn in de samenleving. Hoe meer men beweegt en sport, hoe gezonder men over het algemeen is. Dat geldt zeker ook voor de kinderen;
 • Duimdrop en TOS een groot gemis zijn op pleinen in Rotterdam;
 • Duimdrop voor een vangnet zorgt om de kinderen heen in samenwerking met Jeugd en Gezin, politie en sociaal cultureel werk;
 • Op duimdroppleintjes effectief opgetreden wordt tegen pestgedrag;
 • Kinderen die duimdrop bezoeken gaan vaak niet naar de sportclub.

Overwegende dat:

 • Het bewezen is dat door Duimdrop en Tos-achtige voorzieningen er veel meer jongens en meiden buitenkomen en dat veel jongens begrensd worden in extreem gedrag, gerelateerd aan de straatcultuur;
 • Het college een win-win situatie creëren kan door weer te investeren in de Duimdroppen en Tosbakfietsen, waardoor er weer pedagogisch verantwoord gespeeld kan worden;
 • Op deze wijze weer te investeren in de gezondheid van kinderen;
 • Door Duimdrop en TOS-achtig kinderwerk weer beter toezicht is op de speellocaties en daarmee de kwaliteit en onderhoud van de speeltoestellen verbeterd wordt.

 

Draagt het college op: 

 • De Duimdrop containers weer open te stellen en daarmee weer toezicht op de pleinen te krijgen en dus een win-win situatie te creëren;
 • Duidelijk afspraken te maken met de beheerders van de Duimdrop containers en de TOS-achtigen organisaties over risico’s en verantwoordelijkheden en hiermee de toegankelijkheid van de pleinen te vergroten.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: