Basis op orde gesprek

13 november 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van Begroting 2019,

Constaterende dat:

 • Het college met een masterplan ‘Ouderen’ komt
 • De inhoud daarvan nog in nevelen is gehuld
 • De groep ouderen zich uitstrekt van 50 jaar tot 100-plus
 • De ouderen niet alleen in deze collegeperiode gebaat zijn bij goede zorg, maar de komende decennia ook
 • Rotterdammers in principe van de overheid zo lang mogelijk zelfredzaam moeten zijn
 • Bij elke leeftijdsfase weer andere zaken van belang zijn; gezond zijn en blijven, levensloopbestendig wonen, een netwerk om je heen hebben, financiële gezondheid, werk, uitkering, aanvragen AOW, eenzaamheid e.d.
 • De samenleving qua regels en bureaucratie steeds ingewikkelder is en in deze ook aan verandering onderhevig is

Overwegende dat:

 • Ouder worden een proces is, (je bent het niet ineens, je wordt het langzaam)
 • Ouder worden ingrijpt in tal van activiteiten, zoals leefstijl, actief blijven, werken, financiën, wonen en sociale gezondheid
 • Regelmatige monitoring en ondersteuning gewenst is om optimaal ouder te kunnen worden
 • De overheid een zorgplicht heeft voor haar inwoners
 • Rotterdammers die zo lang mogelijk zelfredzaam zijn de samenleving minder kosten
 • Rotterdammers gezien en gesteund willen worden door hun overheid

Draagt het college op:

 • Een ‘basis-op-orde-gesprek’ te ontwikkelen
 • De kern bij het ‘basis-op-orde-gesprek’ is een persoonlijk gesprek als inwoner met de gemeente bij het betreden van elke nieuwe levensfase en daarbij bespreken wat nodig is op alle terreinen van het leven om zelfredzaam verder te kunnen: 45-65 jaar: de jonge senioren die nog actief dienen te zijn op de arbeidsmarkt, 65-80 jaar: de actieve senioren, die AOW/Pensioen hebben, de 80plussers: hoogbejaarden die zorg nodig kunnen hebben. Daarbij minimaal 1 maal per 5 jaar telefonisch contact, en uiteraard meer contact indien daar behoefte toe is

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: