MOTIE: Snijd in de overheadkosten!

23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 23 februari 2023 ter bespreking van de bestuursopdracht zorg;

 Constaterende dat:

  • De kosten van de zorg en welzijn dreigen op te lopen tot naar de één miljard euro;
  • Het college daarom meer met minder wil doen;
  • De overheadkosten bij zorg en welzijn 30% van het beschikbare budget beslaan;
  • De Wmo de gemeente de opdracht heeft gegeven ondersteuning te bieden aan Rotterdammers zodat zij mee kunnen blijven doen aan de maatschappij.

 

Overwegende dat:

  • De acht maatregelen die het college nu voorstelt ten kosten lijken te gaan van de Rotterdammers die hulp nodig hebben;
  • 30% van 1 miljard euro een gigantisch bedrag is;
  • De zorg niet gebaat is bij administratie en regeldruk.

 

Draagt het college op:

  • Bij haar maatregelen in de eerste plaats te onderzoeken of de overheadkosten beperkt kunnen worden. Hierbij als uitgangspunt vertrouwen te nemen zonder naïef te zijn.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: