630 wooneenheden Lee Towers niet sociaal

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt ‘Voortgangsrapportage Woonvisie’;

 

Constaterende dat: 

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat 630 van de 880 wooneenheden in de Lee Towers aan de Galvanistraat tot de nieuwbouwproductie sociale woningvoorraad behoren;
  • De aanvangshuren van deze 630 wooneenheden ruim boven de liberalisatiegrens liggen.

Overwegende dat:

  • De genoemde 630 wooneenheden in de Lee Towers vanwege de hoogte van de huur in de categorie middensegment en deels in het hoger segment dienen te worden meegerekend.

 Verzoekt het college:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie de 630 woningen in mindering te brengen van de nieuwbouwproductie sociaal en toe te voegen aan de nieuwbouwproductie middensegment dan wel hoger segment.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: