Verbeter de zorg voor dementerenden met een migratie achtergrond

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • Het aantal dementerenden in Rotterdam tussen nu en 2040 toeneemt van 9700 nu naar 14.000 in 2040;
  • Uit onderzoek blijkt dat dementie onder ouderen met een migratie achtergrond dubbel zo vaak voorkomt als bij autochtone Nederlanders;
  • Onder ouderen met een migratie achtergrond veel kennis over dementie ontbreekt;
  • Veel ouderen met een migratie achtergrond het Nederlands niet of slecht beheersen.

Overwegende dat:

  • Vooral in gesloten culturen de zorg aan dementerenden te kort schiet;
  • Informatie over het voorkomen en behandelen van dementie door het gesloten karakter moeilijk bereikt wordt;
  • Informatie voornamelijk in het Nederlands beschikbaar is.

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken hoeveel Rotterdammers met een migratie achtergrond dementeren of daarop het risico lopen;
  • Te onderzoeken hoe informatie over dementie en de passende zorg daarbij bekend kan worden gemaakt bij ouderen met een migratie achtergrond;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: