Geef ouderen de straat terug

28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter bespreking van Voortgangsrapportage Rotterdam Ouder en Wijzer;

Constaterende dat:

  • De corona maatregelen grote impact hebben op het leven van ouderen in Rotterdam;
  • Het gevolg is dat de eenzaamheid onder ouderen is toegenomen;
  • Ouderen zich niet veilig voelen voor de onzichtbare vijand;
  • Dat 90% van het aantal dodelijke slachtoffers van Covid-19, zeventig jaar of ouder is.

Overwegende dat:

  • Op dit moment vooral jongeren de besmettingshaarden zijn;
  • Ouderen om zichzelf te beschermen kiezen voor thuisblijven en zo min mogelijk bezoek;
  • Er nu een ouderenuurtje in de supermarkten is op een onmogelijk vroeg tijdstip.

 Draagt het college op: 

  • Vrije uren voor ouderen tussen 14.00 en 16.00 uur op straat en in de supermarkten af te kondigen in Rotterdam.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: