Perpsectieffonds schulden

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie ziet armoedebestrijding als een speerpunt
  • Deze coalitie wil versneld Rotterdammers uit de schulden wil helpen, middels een Perspectieffonds

Overwegende dat:

  • €300.000 beschikbaar is voor het Perspectieffonds Schulden
  • Tienduizenden inwoners van Rotterdam kampen met torenhoge schulden

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Het Perspectieffonds Schulden te vullen met minstens 5 euro per jaar per Rotterdammer

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: