Haal het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland uit het TROP

18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 18 februari 2021 ter bespreking van het toeristisch-recreatief ontwikkelperspectief Hoek van Holland (TROP)’,

 

Constaterende dat:

  • Het Recreatieoord, inclusief camping, een uniek stukje cultureel erfgoed is dat door de gemeente Rotterdam in beheer genomen is;
  • Het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland daarmee behoort tot het Rotterdams Immaterieel Cultureel Erfgoed.

 

Overwegende dat:

  • De identiteit en continuïteit van het immaterieel cultureel erfgoed geborgd dient te worden in het recreatieperspectief van Hoek van Holland;
  • Het Recreatieoord en de Camping momenteel een eigen traject doorlopen en niet passen in het opgestelde Toeristische Recreatieve Ontwikkelingsperspectief van Hoek van Holland (TROP);
  • De visie op de toekomst van het Recreatieoord en de Camping, met al hun bijzonderheden en historie welke het tot Rotterdams Immaterieel Cultureel Erfgoed maakt, vragen om een eigenstandige visie op de toekomst voor het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland;
  • De toerismewethouder tijdens de commissievergadering van EDEM heeft toegezegd een aparte visie voor het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland te willen maken.

 

Draagt het college op:

  • Onder Pijler 1: Badplaats onder ‘Kansen en ambities’, onder ‘Verblijfsrecreatie en bouwen met de natuur’ op bladzijde 19 de volgende tekst te schrappen:

 

  1. Het Recreatieoord, inclusief camping, is toe aan modernisering. De functie van het oord (verblijfsaccommodatie t.b.v. gasten van een vierseizoenen- badplaats) vraagt om versterking waar het inrichting, organisatie en beheer betreft. Hiertoe worden de mogelijkheden onderzocht.

 

Toelichting op deze motie:

 

Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelperspectief Hoek van Holland (TROP) geeft richting aan de vierseizoenenbadplaats Hoek van Holland, alleen niet specifiek aan verschillende gebieden die Hoek van Holland rijk is. Het recreatieoord, inclusief camping, is een uniek stukje cultureel erfgoed. Het recreatieoord en de camping doorlopen momenteel een eigen traject en komen nauwelijks aan bod in het TROP. De visie op de toekomst van het Recreatieoord en de Camping, met al hun bijzonderheden en historie welke het maakt tot Rotterdams Immaterieel Cultureel Erfgoed, vragen om een eigenstandige visie op de toekomst voor het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland. Dit is, in lijn met het advies van de gebiedscommissie, om met een aparte visie te komen. Daarom is het beter om de schamele regels over het recreatieoord in het TROP te schrappen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: