Langzaam en snel fietsverkeer

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie het Openbaar Vervoer en de fiets wil stimuleren
  • Deze coalitie in voorzieningen voor fietsparkeren bij OV-knooppunten en stedelijke regionale fietsverbindingen wil investeren
  • Slimmere verkeerslichten gaan zorgen voor een betere en veiliger gebruik van het verkeer

Overwegende dat:

  • Door de komst van de snelle fietsen zoals de E-bikes en scootmobielen de verkeersveiligheid op fietspaden onder druk komt te staan

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Een scheiding tussen langzaam en snel fietsverkeer op fietspaden aan te brengen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: