Schuldenvrije toekomst:Ook voor ouderen

11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 april 2019 ter bespreking van het uitvoeringsplan schuldenaanpak Reset Rotterdam ‘op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers’,

Constaterende dat:

  • In het uitvoeringsplan Reset Rotterdam jongeren van 18 – 27 jaar die hun schuld niet kunnen aflossen de mogelijkheid krijgen hun schulden onder voorwaarden en met verplichtingen in een keer af te lossen via een Perspectieffonds,
  • Deze jongeren hierdoor de kans krijgen om schuld- en stressvrijer hun leven kunnen gaan opbouwen door opleidingen en werk,
  • Het hebben van een arbeidsmarktgerichte opleiding met daaropvolgend een betaalde baan nog steeds als de beste methode wordt gezien om uit de armoede te geraken en te blijven,

Overwegende dat:

  • Jongeren in het algemeen veel makkelijker in deze oplevende economie met vele vacatures een baan kunnen krijgen,
  • Dat er op dit moment op de Nederlandse arbeidsmarkt van de 8,6 miljoen mensen er 3,8 miljoen boven de 45 jaar zijn en deze ouderengroep op deze veranderende fossielhoudende economie naar een energiebestendige economie hier het minst op is voorbereid
  • Ouderen nog steeds moeilijk werk kunnen vinden, dit ondanks de oplevende economie, met de vele vacatures,
  • Ouderen met schulden, met de bijbehorende problemen als stress, zo in een uitzichtloze situatie belanden.

Verzoekt het college:

  • Ook voor vijftigplussers een fonds op te zetten om vergelijkbaar met het Perspectieffonds, mogelijkheden te creëren voor het in een keer oplossen van hun schulden, met daarbij voorwaarden en verplichtingen, die ook voor hen via bijvoorbeeld omscholingstrajecten nieuwe mogelijkheden geven op een betaalde baan, zodat ook zij stress- en schuldenvrij verder kunnen met hun leven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Delen via: