Langzaam maar zeker

28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter bespreking van het vaststellen beleidskader voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021-2026 Heel de stad;

Constaterende dat:

  • Op het moment dat een nieuwe aanbieder van een aanbesteding begint met haar werkzaamheden, de bewoners van deze wijk zich in onzekerheid bevinden over wat hen te wachten staat;
  • Humanitas in Feijenoord heeft laten zien hoe het volledig mis kan gaan;
  • De winnaar van de aanbesteding pas nadat zij haar werkzaamheden begint in overleg met bewoners en haar vertegenwoordigers van de wijk in gesprek kan over wat de plannen zijn en waar de bewoners behoefte aan hebben.

Overwegende dat:

  • De bewoners van wijken in Rotterdam zekerheid willen over wat ze mogen verwachten;
  • De bewoners in de wijken een belangrijke stem moeten hebben in hoe het welzijnswerk wordt vormgegeven;
  • Pas in gesprek gaan met bewoners van een wijk nadat de opdracht heeft aangevangen de beste garantie is voor een periode van onrust, onzekerheid en verwarring.

Draagt het college op:

  • In de aanbesteding op te nemen dat de opdracht aanvangt drie maanden voordat de opdracht van de vorige aanbieder eindigt; draagt deze op de winnaar van de aanbesteding de periode te laten gebruiken voor het in gesprek gaan met de bewoners van de wijk en haar vertegenwoordigers waarbij communicatie over wat verwacht mag worden van de nieuwe aanbieder en haar werkzaamheden moet worden afgestemd met de wensen van de bewoners van de wijken.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: