MOTIE: Vervroeg de aan- of inbesteding

29 september 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 september 2022 ter bespreking van de problemen met het leerlingen- en doelgroepenvervoer door Trevvel;

Constaterende dat:

 • Het leerlingenvervoer zeer te wensen over laat;
 • Het gebrek aan chauffeurs daarvan de oorzaak zou zijn;
 • Dit tekort al lang van tevoren bekend was;
 • De dienstverlening van Trevvel een steeds terugkomend probleem is dat maar niet echt opgelost wil worden;
 • Verschillende wethouders al vinger aan de pols hebben gehouden zonder tot nu toe bevredigend resultaat;
 • Het contract van Trevvel tot 2025 loopt.

 

Overwegende dat:

 • Vervoer van leerlingen en doelgroepen waaronder ouderen een maatwerkvoorziening is volgens de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo);
 • Zowel kinderen als hun ouders als ook alle andere gebruikers van Trevvel last hebben van de slechte dienstverlening;
 • De beperking van vervoer voor ouderen op bepaalde tijden van de dag een lapmiddel is dat ouderen ernstig tekort doet;
 • Wij niet door willen met een aanbieder van leerlingen- en doelgroepenvervoer die zijn werk niet kent.

 

Draagt het college op:

 • Vooruitlopend op het einde van het contract, het proces van de aanbesteding of inbesteding van een nieuw contract nu al op te starten en op korte termijn (voor einde van 2022) met de uitgangspunten voor de nieuwe contractperiode te komen;
 • Te onderzoeken hoe en of het contract met Trevvel vroegtijdig beëindigd kan worden.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: