135 Miljoen en geen cent meer!

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

 Constaterende dat:

  • De Raad in mei 2017 heeft besloten tot een investering van maximaal 40 miljoen euro + 60 miljoen euro + 35 miljoen euro = 135 miljoen euro in Feyenoord City, prijspeil 2017;
  • Wethouder Van Gils meermaals in debat heeft laten weten dat er geen cent meer bij komt.

Overwegende dat:

  • De kans zeer groot is dat Feyenoord City het budget gaat overschrijden;
  • Het zeer aannemelijk is dat er een beroep gaat worden gedaan op de gemeente voor bijstorten;
  • Feyenoord City geen warmtebedrijf 2.0 moet worden.

Draagt het college op:

  • Uit te spreken dat de maximale investering in Feyenoord City 135 miljoen euro bedraagt.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: