MOTIE: “De verborgen daklozen”

28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 september 2023 ter bespreking van het plan van aanpak ‘Op weg naar herstel en een thuis’;

Constaterende dat:

 

  • De CBS-cijfers van 27 september 2023 aantonen dat daklozen onder de 18 jaar en boven de 65 jaar niet worden meegeteld in de cijfers over dakloosheid;
  • Deze groep ‘verborgen daklozen’ voornamelijk in hun auto of bij vrienden op de bank slapen;
  • Rotterdam voor Rotterdammers in niet acceptabele bankslaapsituaties een aantal tijdelijke woonplekken beschikbaar heeft.

Overwegende dat:

 

  • Rotterdam in het algemeen werkt aan het vergroten van de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting;
  • De belangrijkste hulpvraag voor ‘bankslapers’ het huisvestingsvraagstuk. is;
  • Rotterdam mensen in een bankslaapsituatie als regulier woningzoekenden op de woningmarkt beschouwt;
  • Naast het inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP) er extra aandacht voor huisvesting moet

komen voor zowel tijdelijke als ook structurele huisvesting.

 

Draagt het college op:

 

  • Om de groep ‘verborgen daklozen’ in de volksmond wel de ‘bankslapers’ genoemd toch als urgent woningzoekende te bestempelen zodat ze in ieder geval zichtbaar worden en als zeer urgent woningzoekenden aangemerkt blijven;
  • Meer tijdelijke huisvesting in de vorm jongeren en ouderen opvanghuizen te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: