Masterplan Onderwijs ook voor Ouderen

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie onderwijs zo belangrijk vindt dat er een Masterplan voor opgesteld wordt

Overwegende dat:

  • In het coalitieakkoord geen aandacht is voor Onderwijs en Ouderen

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Om in dit Masterplan Onderwijs ook aandacht te hebben voor Ouderen en Onderwijs

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: