Ouderen horen er ook bij

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

 • In het voorliggende coalitieakkoord het woord ouderen pas voor het eerst in beeld komt op bladzijde 17
 • Het coalitieakkoord vooral inzet op de doelgroep jeugd en jonge mensen

Overwegende dat:

 • De leeftijdsgroep van 50-65 jaar (senior) 17,7 procent vormen van de totale bevolking van Rotterdam
 • De (jong) gepensioneerden (pensioengerechtigde) 10,9 procent vormen van de bevolking.
 • De hoogbejaarden vanaf 80 jaar 4,2 procent vormen van de Rotterdammers
 • De primaire doelgroep van vijftigplussers dus bijna een derde van de Rotterdamse bevolking uit maakt

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

 • Het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ te screenen en door te vertalen naar ook ouderen vanaf 50 jaar
 • Deze screening en doorvertaling in het bijzonder te doen als gaat over
  • Wonen voor ouderen
  • Werken voor ouderen
  • Veiligheid voor ouderen
  • Onderwijs voor ouderen
  • Armoede voor ouderen
  • Zorg voor ouderen

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: