MOTIE: Wordt de Roseknoop juist gerenoveerd?

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

 

Constaterende dat:

  • De Roseknoop gerenoveerd moet worden;
  • De Roseknoop moet gerenoveerd zijn voordat de Brienenoord in onderhoud genomen wordt;
  • De renovatie van de Roseknoop gebaseerd is op het realiseren van Feyenoord City met een nieuw stadion.

 

Overwegende dat:

  • Feyenoord City en het realiseren van een nieuw stadion volledig van de baan is;
  • Een volledig nieuwe situatie rond de Roseknoop is ontstaan met het vernietigen van het bestemmingsplan Feyenoord City;
  • Vanwege deze nieuwe situatie de renovatie van de Roseknoop aangepast dient te worden;
  • De tijd die nodig is om deze Roseknoop-aanpassing te onderzoeken nodig is om problemen in een later stadium te voorkomen.

 

Draagt het college op: 

  • De renovatie van de Roseknoop aan te passen aan de nieuwe situatie waar het bestemmingsplan Feyenoord City met een nieuw stadion niet meer bestaat.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: