Fitness in de speeltuin

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • De Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer, wil bereiken dat de ouderen in Rotterdam tenminste de minimale beweegnorm halenĀ 
  • De gezondheidsraad ouderen adviseert om minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen en daarnaast spier- en botversterkende oefeningen te doen, gecombineerd met balansoefeningen;

Overwegende dat:

  • Om het gestelde beweeg-doel te bereiken de gemeente samenwerkt met een groot aantal organisaties;
  • Sporten en in het bijzonder samen sporten een goede manier is om nieuwe mensen te ontmoeten, contacten te leggen;

Verzoekt het College:

  • Om in iedere speeltuin naast de wip, de schommel en andere speeltuinactiviteiten ook straat-fitnessapparatuur te plaatsen;
  • Om als er in een wijk of buurt geen speeltuin aanwezig is, de straat-fitnessapparatuur in een aanwezig plantsoen of park te plaatsen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: