MOTIE: zoek op internet naar misstanden bij particuliere huurmarkt!

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

 

Constaterende dat:

  • Vanwege de geringe beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen in Rotterdam particuliere verhuurders de vrije hand hebben om niet alleen woekerprijzen voor hun woonruimten te vragen, maar deze ook te verhuren onder voorwaarden, die op gespannen voet staan met de bedoelingen van de wet;
  • De toch al grote druk op de markt van huurwoningen extra wordt verhoogd door de komst van steeds meer mensen die in scheiding liggen, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, mensen die gevangenis, ziekenhuis of zorginstelling, psychiatrie/revalidatie verlaten en ineens dakloos zijn;
  • Al deze groeperingen veelal zijn toegewezen op de particuliere huurmarkt, waar zij voor woekerprijzen woonruimten kunnen vinden, die worden verhuurd op foute voorwaarden.

 

Overwegende dat:

  • Op internet tal van sites te vinden zijn, waar particuliere verhuurders hun ‘handelswaar’ aanprijzen en aanbieden;
  • Voor een aanzienlijk deel van de aangeboden woonruimten veel te hoge huren wordt gevraagd;
  • De gemeente in het kader van Goed Verhuurderschap Goed Huurderschap misstanden op de particuliere huurmarkt tracht te voorkomen;
  • Voorkomen beter is dan genezen en dat het dus goed zou zijn om het kwaad bij de bron te bestrijden.

 

Draagt het college op:

  • Om proactief internetsites te onderzoeken op misstanden bij de verhuur van woonruimten en bij het constateren daarvan actie te ondernemen opdat woningzoekenden niet de dupe worden van onwenselijke praktijken van huisjesmelkers en andere partijen, die in deze branche opereren;
  • Om hierover uiterlijk in Q1 van 2023 een eerste rapportage van bereikte resultaten te delen met de gemeenteraad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: