Schaakmat!

8 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021; 

Constaterende dat:

 • Er een voorstel door 50PLUS Rotterdam geleverd mag worden met betrekking tot ‘Koers van de Stad’ en daar een budget van € 22.722 voor is gereserveerd;
 • 50PLUS Rotterdam graag zou zien dat er met dit budget openbare schaaktafels in de buitenlucht geplaatst worden verspreid op meerdere locaties door Rotterdam1.

Overwegende dat:

 • Openbare schaaktafels een samenkomen en verenigen van jong en oud faciliteren.
 • Publieke schaaktafels in de openbare ruimte het schaken zichtbaarder en toegankelijker maken voor kinderen.
 • Ook voor ouderen dit een fijne verzamelplek zou zijn om met anderen een spel te schaken, zo wordt dit ook weer een natuurlijke ontmoetingsplek en houdt dit het sociale leven van onze ouderen in stand. Het helpt om eenzaamheid tegen te gaan;
 • Het schaken positieve effecten heeft op de concentratie en op het fit houden van het brein bij ouderen;
 • Na de coronaperiode waar spelletjes spelen synoniem stond aan thuis zitten, afzonderen van de buitenwereld en dus ook meer eenzaamheid in het bijzonder voor ouderen, de schaaktafels in de buitenlucht iedereen na deze coronapandemie weer zouden kunnen samenbrengen;
 • Deze schaaktafels voor verbinding kunnen zorgen; goed zijn voor de sociale contacten, voor de cohesie en integratie in de samenleving én voor de mentale gezondheid
 • Er in 2019 een motie ingediend is om bewonersinitiatieven te steunen voor spellen in de buitenruimte, waaronder schaakspellen en in 2021 nog een soortgelijke motie is ingediend om schaakspellen in de buitenruimte te plaatsen zodra verouderd meubilair vervangen dient te worden;
 • Beide moties raadsbreed werden aangenomen wat een breed draagvlak tekent binnen de gemeenteraad.

 Verzoekt het college om:

 • Het voorstel van de openbare schaaktafels in de buitenruimte te verwerkelijken;
 • Daarbij in samenwerking met schaakverenigingen na te denken over de meest geschikte locaties;
 • Rekening te houden met de toegankelijkheid van de schaaktafels door ook ruimte te creëren voor mensen met bijvoorbeeld een scootmobiel;
 • Rekening te houden met de toegankelijkheid tot het schaken door ook bij lokale ondernemers schaakstukken beschikbaar te stellen;
 • De betreffende gelden te verwerken in de begroting 2022.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: