MOTIE: Geluidswinst is van de mensen en niet van de luchtvaarmaatschappijen

15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 15 december 2022 ter bespreking van het (tweede herzien) voorstel met betrekking tot de reactie van burgemeester en wethouders op het Eindproduct Participatietraject inzake Rotterdam The Hague Airport (RTHA), alsmede de brief van burgemeester en wethouders van 29 november 2022 over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport,

 

Constaterende dat:

  • De inzet van het college een luchtvaartbesluit is dat voor bewoners een verbetering is ten opzichte van de huidige Omgevingsregeling;
  • Een nieuw luchthavenbesluit moet waarborgen dat de hinder vermindert;
  • Er een vastgestelde geluidsruimte is de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

 

Overwegende dat:

  • Geluidsoverlast enorme gezondheidsschade bij mensen veroorzaakt;
  • Er extra stappen nodig zijn om de ervaren overlast bij inwoners te verminderen;
  • Met de tijd de vliegtuigen geluidsarmer zullen worden;
  • De geluidswinst die dat oplevert niet opgevuld mag worden met meer vluchten;
  • Ook de geluidsruimte niet in tijdsblokken op te delen om zodende meer geluidsruimte te creëren;

 

Draagt het college op:

  • De geluidswinst die vanwege innovatie en ontwikkelingen ontstaat niet op te vullen met meer vliegbewegingen

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: