MOTIE: Een fluit voor wethouder Buijt!

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van tweeminutendebat ‘Een Fluit voor wethouder Buijt’;

 

Constaterende dat:

  • Op 31 oktober Ronald Buijt als wethouder is geïnstalleerd;
  • Ronald Buijt clubscheidsrechter van KNVB-jeugdwedstrijden bij Alexander ’66 is.

 

Overwegende dat:

  • Wethouder Buijt vanwege de door de gemeenteraad eigen voorgestelde verordening (Rotterdamse gedragscode bestuurders 2022, artikel 4 lid 4) zijn vrijwilligersfunctie als clubscheidsrechter van KNVB-jeugdwedstrijd bij Alexandria ’66 heeft moeten neerleggen;
  • Wethouder Ronald Buijt geen bemoeienis als wethouder zorg heeft met de portefeuille sport;
  • Deze door gemeenteraad zelf opgelegde beperking in dit geval dus ook niet van toepassing is.

 

Draagt het college op:

  • Wethouder Ronald Buijt dispensatie te verlenen voor zijn clubscheidsrechterschap van de KNVB-jeugdwedstrijden bij Alexander ‘66.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: