Sociale huurvoorraad behouden in focuswijken

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie de focuswijken wil transformeren naar aantrekkelijke wijken voor een brede doelgroep
  • Om deze reden er ingezet gaat worden op een verscheidenheid in het woningaanbod

Overwegende dat:

  • Gentrification en daarmee het weren van mensen met een laag inkomen op de loer licht

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Deze transformatie van de focuswijken niet ten koste te laten gaan van de sociale huurvoorraad
  • De aanwezige sociale huurvoorraad in de focuswijken als onderdeel van de verscheidenheid van het woningaanbod te behouden in deze focuswijken

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: