MOTIE Vreemd aan de Orde van de Dag: Een kerstgedachte kan hongerige magen vullen!

29 september 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 september 2022 ter bespreking van motie vreemd aan de orde van de dag; 

Constaterende dat:

 • Voor heel veel Rotterdammers er financieel een ontzettend zware winter voor de deur staat;
 • Veel Rotterdammers de komende tijd vanwege onder andere de sterke stijgende inflatie, de gigantisch stijgende energieprijzen, de torenhoge woonlasten in een grote armoedeval terechtkomen;
 • Het college van B&W voorafgaand aan kerstmis traditiegetrouw een kerstdiner organiseert voor het stadsbestuur van Rotterdam, te weten het college en de gemeenteraad;
 • Het college van B&W bij dat traditionele kerstdiner meestal ook externe gasten uitnodigt;
 • De kosten voor een dergelijk kerstdiner minimaal €10.000 is (prijspeil 2020, zie ook brief met Kenmerk 21bb2338) en gezien de sterk stijgende inflatie dit jaar zeker een bedrag van ca. €15.000 kan gaan kosten.

 

Overwegende dat:

 • Er veel te veel Rotterdammers de komende maanden vanwege de sterk stijgende kosten voor voedsel, voor gas en elektriciteit, voor woonlasten soms wel tot 20% hogere financiële lasten zullen hebben;
 • Er ontzettend veel Rotterdammers zich dit jaar überhaupt geen kerstfeest kunnen veroorloven;
 • Een groot aantal Rotterdammers hoogstwaarschijnlijk rond het einde van het jaar zelfs helemaal geen eten meer kan kopen en afhankelijk wordt van voedselbanken;
 • De kerstgedachte gaat over solidariteit en gaat over het naar elkaar omkijken;
 • Het geen pas geeft om de komende winter een uitbundig kerstdiner voor het Rotterdamse stadsbestuur en zijn gasten betaald met publieke middelen te organiseren.

 

 

Draagt het college op:

 • Het kerstdiner voor het stadsbestuur en zijn gasten dit jaar te schrappen;
 • Het voor het kerstdiner gereserveerde geld in te zetten voor de voedselbank of voor kerstpakketten voor Rotterdammers die financieel onder het bestaansminimum leven.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: