MOTIE: Als Feyenoord NEE zegt bedoelt Feyenoord ook NEE!

2 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juni 2022 ter bespreking van het agendapunt ‘Een nieuwe start voor plangebied Feyenoord City Rotterdam’,

 

Constaterende dat:

  • Op donderdagmiddag 21 april 2022 de statutaire directie van Feyenoord bij monde van Algemeen directeur Dennis te Kloese en Financieel directeur Pieter Smorenburg in een persconferentie hebben aangegeven dat Feyenoord BVO besloten heeft niet door te gaan met de stadionplannen tot de bouw van een nieuw stadion;
  • De Raad van Commissarissen en de directie van Feyenoord stelden in de persconferentie vast dat de bouw van een nieuw stadion onhaalbaar is;
  • Feyenoord in het persbericht behorende bij de persconferentie aangeeft dat de focus terug kan en moet op het voetbal;

 

Overwegende dat:

  • Het besluit van Feyenoord om niet meer mee te doen met de bouw van een nieuw stadion ook past omdat het oorspronkelijke doel van een nieuw stadion als stimulans voor de voetbalclub Feyenoord om aan te haken bij topclubs in Nederland op deze wijze niet realiseerbaar blijkt te zijn;
  • Het ‘Nee’ van de voetbalclub Feyenoord om die reden als definitief moet worden gezien, omdat zij ook de oorspronkelijke opdrachtgever van de stadionplannen was;
  • Het college van B&W het ‘Nee’ van de voetbalclub als een ‘Ja’ beschouwt en zonder draagvlak doorgaat met de bouw van een nieuw stadion;
  • Het college van B&W helemaal geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor het realiseren van een private project als het bouwen van een nieuw stadion;

 

Draagt het college op:

  • De persconferentie van 21 april jongstleden te beschouwen als het definitieve einde van de plannen voor de bouw van een nieuw stadion en het als zodanig ook te gaan communiceren en uitdragen naar de Raad van State, de raad, Feyenoord en de supporters;
  • De driepartijenovereenkomst met Stadion Feijenoord N.V. en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) op te zeggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: