Geen boetes meer op gemeentelijke belastingen en vorderingen

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020,

Constaterende dat:

  • Het college ziet een meerwaarde in een duurzame aanpak van de incasso-industrie ten behoeve van de bestrijding van armoede

Overwegende dat:

  • De gemeente zelf ook ontvanger van belastingen en vorderingen

Draagt het college op:

  • Aan de Rotterdamse inwoners die onder de armoedegrens (110% van het sociaal minimum) leven geen boetes meer op te leggen op de eigen te vorderen schulden bij deze inwoners

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: