Het Nieuwe Boijmans van Beuningen aan de Maas

20 december 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 20 december 2018 ter bespreking van de renovatie en aanpak van de renovatie van het Museum Boijmans van Beuningen,

Constaterende dat:

 • Het museumgebouw uit 1935 ontworpen door Ardianus van der Steur samen met de achterliggende tuin een beschermd rijksmonument is;
 • In 2003 naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van het museum en het culturele hoofdstadjaar het complex voor zo’n 28 mln ƒ uitgebreid is;
 • Het museum uniek is in zijn soort en het museale profiel van de stad naar een internationaal niveau tilt;
 • De collectie van het museum, zo’n 150.000 objecten met een geschatte waarde van 8 miljard euro, tot de wereldtop behoort;
 • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert om een vernieuwd toekomstbestendig museum passend bij een wereldstad als Rotterdam die zich alsmaar uitbreidt en steeds meer bezoekers trekt uit binnen- en buitenland te ontwikkelen;
 • Op Zuid de Kwaliteitssprong in de sociaal-economische situatie (kansarmen en mensen met een laag inkomen) alleen zal werken als de bedrijvigheid op Zuid gestimuleerd wordt en als nieuwe economische dragers ingebracht worden;
 • Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid die moet werken aan een perspectief voor Zuid dringend op deze sociaal-economische versterking toe is aan een herijking.

Overwegende dat:

 • De aankomende asbestsanering en het uitvoeren van achterstallig onderhoud van het gebouw moet worden aangegrepen om de impact van het museum en de collectie te vergroten;
 • Het Monumentale Van der Steur gebouw uit 1935 inclusief haar uitbreidingen als congrescentrum en/of als ‘Duur wonen in de stad’ en/of als hotel prima past in de ontwikkeling van een booming Rotterdam in toerisme en vastgoed;
 • De Nieuwe Maas en niet de Coolsingel het centrum van de stad Rotterdam is;
 • Een Oostoeververbinding (brug voor langzaam verkeer en tram) liggend tussen de Erasmusbrug en de Brienenoordbrug een optimale en duurzame Rotterdamse infrastructuurverbinding is;
 • De Kuip met zijn unieke Rotterdamse sfeer niet de omvangrijke gebiedsontwikkeling van Zuid financieel maar ook als iconische spin-off kan dragen;
 • Doortrekking van het Stadhuis op de Coolsingel (Bestuur) via de Rechtbank op de Laan van Zuid (Rechtspraak) schreeuwt om een verbinding met Boijmans van Beuningen op de Varkenoordse Bocht (Sociaal-Cultuur);
 • Een nieuw Museum Boijmans van Beuningen (een Rotterdams Cultureel Instituut) als nieuwe economische drager een kwaliteitssprong op Zuid zal bewerkstelligen.

Draagt het college op:

 • De deuren van het Monumentale Van der Steur gebouw uit 1935 blijvend voor het Museum Boijmans van Beuningen te sluiten.
 • Het nieuwe Museum Boijmans van Beuningen aan de Maas (een Rotterdams Cultureel Instituut) op de locatie waar het nieuwe Feijenoord Stadion was voorzien te ontwikkelen.

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: