Amendement ‘Geheimhouding voorstel Recreatieoord’

8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot bekrachtiging van geheimhouding inzake verstrekken documenten inzake Recreatieoord Hoek van Holland,

gelet op artikel 25 Gemeentewet, de Wet openbaarheid van bestuur en het Beleidskader verstrekking openbare en geheime informatie aan de raad 2020;

gelezen het advies van het college omtrent verzoek opheffen geheimhouding en openbaarmaking van bijlagen … (21bb…) en (21bb…);

Besluit:

Het ontwerpbesluit Bekrachtiging geheimhouding inzake verstrekken documenten inzake Recreatieoord Hoek van Holland wordt als volgt gewijzigd:

 • A

Voor ‘tot bekrachtiging van de geheimhouding van de bijlagen;’ wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst

 

 • B

In de lijst met bijlagen die voor bekrachtiging in aanmerking komen vervallen:

 1. Investeringsbegroting Externe Terreinen_nieuwe KDH (1) 20192211 (21bb4429G)
 2. Speeltoestellen MJOP Recreatieoord 20201020 (21bb4430G)
 3. MJOP 50 jaar Recreatieoord totaal benaming kdh 20192211 (21bb4431G)
 4. MJOP 2173 Camping HvH – Receptie – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4432G)
 5. MJOP 2173-1 Camping HvH – Groot sanitair – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4433G)
 6. MJOP 2173-2 Camping HvH – Klein sanitair – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4434G)
 7. MJOP 2173-3 Camping HvH – Timmerloods – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4435G)
 8. MJOP 2173-4 Camping HvH – Bioloods 1&2 – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4436G)
 9. MJOP 2173-5 Camping HvH – Recreatiegebouw – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4437G)
 10. MJOP 2173-6 Camping HvH – Pastorie – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4438G)
 11. MJOP 2173-7 Camping HvH – Cantina 21 + Snackbar – Wierstraat 100 -Hoek van Holland

(21bb4439G)

 1. MJOP 2173-8 Camping HvH – Op de fiets – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4440G)
 2. MJOP 2173-9 Camping HvH – Garage – Wierstraat 100 – Hoek van Holland. (21bb4441G)

 

 • C

Aan het ontwerpbesluit wordt toegevoegd:

 1. tot openbaarmaking van de volgende bijlagen met uitzondering van de onleesbaar gemaakte delen ervan:
 2. Investeringsbegroting Externe Terreinen_nieuwe KDH (1) 20192211 (21bb4429G)
 3. Speeltoestellen MJOP Recreatieoord 20201020 (21bb4430G)
 4. MJOP 50 jaar Recreatieoord totaal benaming kdh 20192211 (21bb4431G)
 5. MJOP 2173 Camping HvH – Receptie – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4432G)
 6. MJOP 2173-1 Camping HvH – Groot sanitair – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4433G)
 7. MJOP 2173-2 Camping HvH – Klein sanitair – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4434G)
 8. MJOP 2173-3 Camping HvH – Timmerloods – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4435G)
 9. MJOP 2173-4 Camping HvH – Bioloods 1&2 – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4436G)
 10. MJOP 2173-5 Camping HvH – Recreatiegebouw – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4437G)
 11. MJOP 2173-6 Camping HvH – Pastorie – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4438G)
 12. MJOP 2173-7 Camping HvH – Cantina 21 + Snackbar – Wierstraat 100 -Hoek van Holland (21bb4439G)
 13. MJOP 2173-8 Camping HvH – Op de fiets – Wierstraat 100 – Hoek van Holland (21bb4440G)
 14. MJOP 2173-9 Camping HvH – Garage – Wierstraat 100 – Hoek van Holland. (21bb4441G)

 

Toelichting:

In de procedurevergadering van de commissie BWB 18 november 2020 bij het onderwerp de voorgenomen verkoop van het recreatieoord Hoek van Holland is door de commissieleden gevraagd naar de Meer Jaren Onderhouds Programma’s (MJOP). Het heeft geen enkele invloed op het financieel belang van de gemeente en het beïnvloedt ook geen enkele onderhandelingspositie van de gemeente indien deze informatie openbaar aan de raad wordt toegezonden.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: