Zelfredzaamheid Ouderen

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • Zelfredzaamheid bij ouderen betekent niet dat ouderen alles maar zelf moeten opknappen
  • Zelfredzaamheid bij ouderen betekent dat ouderen wel eigen verantwoordelijkheid voor hun leven hebben en houden
  • Zelfredzaamheid betekent ook dat ouderen zorg en ondersteuning nodig hebben

Overwegende dat:

  • De samenleving steeds complexer wordt en er vele schotten zijn tussen de vele gemeentelijke en externe organisaties
  • Ouderen volgens de overheid steeds langer thuis willen wonen
  • De consequentie van langer thuis te moeten blijven wonen als ouderen ook betekent dat ouderen ondersteunt dienen te worden bij het slechten van de vele schotten tussen de vele gemeentelijke en externe organisaties

Draagt het college op:

  • Ouderencoaches in te gaan zetten om ouderen die verplicht langer thuis moeten wonen te ondersteunen in de grote diversiteit aan hulpvragen die ouderen hebben over onder andere wonen, financiën, zorg

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: