De bal ligt voor open doel

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt;

‘Actuele ontwikkelingen Feyenoord City’,

 

Constaterende dat:

 • Recente ontwikkelingen in de bouwsector Feyenoord Rotterdam nopen om de jarenlange inspanningen om het beoogde Nieuwe Stadion te realiseren te heroverwegen;
 • Het lopende stadionproject met de beoogde bouwcombinatie daarmee stilvalt;
 • Ook de juridische structuur en financieringsopzet, ontwerp, en ook mogelijke alternatieven voor het Nieuwe Stadion door Feyenoord Rotterdam heronderzocht moeten worden.

 

Overwegende dat:

 • De gemeenteraad in een Position Paper in 2016 de randvoorwaarden heeft vastgelegd waaraan voldaan moet worden om aandeelhouder voor €40 mln te worden van het ontwikkelen van een nieuw stadion;
 • De deadline om aan deze randvoorwaarden uit het Position Paper te voldoen al eind 2018 lag;
 • Sindsdien er al een aantal malen uitstel verleend is door de meerderheid van de raad om alsnog te voldoen aan de gestelde randvoorwaarden in de Position Paper;
 • Juli 2021 een amendement van PvdA, GL en Leefbaar Rotterdam is opgesteld en in meerderheid van de raad is aangenomen om nog tot uiterlijk 31 december 2021 alsnog te voldoen aan de financiële en organisatorische voorwaarden uit het Position Paper;
 • Aan het amendement dat nog een uiterste poging was om te voldoen aan de Position Paper, niet voldaan kan worden.

 

Roept de gemeenteraad op:

 • De gebiedsontwikkeling Feyenoord City te ontkoppelen van de ontwikkeling van een nieuw stadion;
 • Af te zien als gemeente om verder bij te dragen aan het ontwikkelen van de huidige plannen voor een nieuw stadion en daarmee de driepartijenovereenkomst (stadion Feyenoord NV, gemeente en Stigam) te ontbinden;
 • Als gemeente alleen verder te gaan met de herontwikkeling van het gebied Feyenoord City en daarin het ontwikkelen van woningbouw en vergroening buitenruimte centraal te stellen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: