Martha Flora in topsegment

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt ‘Voortgangsrapportage Woonvisie’;

 

Constaterende dat:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat het 34 wooneenheden tellende en voor dementerende personen bedoelde zorgproject Martha Flora aan de Schubertlaan in Hillegersberg tot de nieuwbouwproductie sociale woningvoorraad behoort;
  • De huren inclusief servicekosten van deze wooneenheden tussen de 4600 euro en 5300 euro bedragen.

Overwegende dat: 

  • Martha Flora vanwege de hoogte van de huur in de categorie topsegment dient te worden meegerekend.

 

Verzoekt het college:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie de 34 woningen van zorgproject Martha Flora in mindering te brengen van de nieuwbouwproductie sociaal en toe te voegen aan de nieuwbouwproductie topsegment.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: