Fitness voor iedereen

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • De Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer wil bereiken dat de ouderen in Rotterdam tenminste de minimale beweegnorm halen¬†
  • De gezondheidsraad ouderen adviseert om minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen en daarnaast spier- en botversterkende oefeningen te doen, gecombineerd met balansoefeningen;¬†
  • Sporten niet alleen goed is voor ouderen, maar voor iedereen, ook hier geldt jong geleerd is oud gedaan.

Overwegende dat:

  • Om het gestelde doel te bereiken de gemeente samenwerkt met een groot aantal organisaties;
  • Sporten en in het bijzonder samen sporten een goede manier is om nieuwe mensen te ontmoeten, contacten te leggen;

Verzoekt het college:

  • Om voor alle AOW-gerechtigden met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon gratis fitness in sportgelegenheden mogelijk te maken;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: