Mantelzorgers gewaardeerd

29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 april 2021 ter bespreking van de voortgangsrapportage informele zorg;

 

 Constaterende dat:

  • Rotterdam, afhankelijk van de definitie, 81.000 of 89.000 mantelzorgers kent;
  • Rotterdam momenteel een programma heeft ter waardering waarbij mantelzorgers onder andere gratis een Rotterdampas krijgen, €25 OV-tegoed en de mogelijkheid van een parkeervergunning;
  • De Mantelaar verder vervangende zorg voor mantelzorgers biedt.

 

Overwegende dat:

  • Rotterdam en haar inwoners veel baat hebben bij de medeburgers die belangeloos mantelzorg verlenen;
  • Waardering van de mantelzorgers zonder meer op zijn plaats is;
  • Uit gesprekken met mantelzorgers blijkt dat ze vaak helemaal geen tijd hebben voor ontspanning en een ‘uitje’;
  • Wij verder geen idee hebben of de waardering die Rotterdam aan haar mantelzorgers biedt aansluit bij de behoefte en of de vorm van de waardering past bij wat mantelzorgers als waardering ervaren.

 

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken of en hoe het huidige pakket aan waardering voor de mantelzorgers ontvangen wordt en hoe hierin verbeteringen aan te brengen die aansluiten bij hoe mantelzorgers gewaardeerd en ondersteunt willen worden.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: