Niet korten op sociale basiswoningen

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

 • Deze coalitie gaat 18.000 woningen, verspreidt over de stad bouwen;
  • 20% sociale basiswoningen (huur&koop)
  • 30% middensegment
  • 30% hoger segment
  • 20% topsegment
 • Er worden 12.000 goedkope woningen gesloopt
 • Mensen met een middeninkomen in een lager segment (€640-€711) mogen gaan huren

Overwegende dat:

 • Er volgens alle onderzoeken en inventarisaties (landelijk en regionaal) er een tekort aan middenklasse woningen is
 • Er volgens alle onderzoeken en inventarisaties (landelijk en regionaal) er een tekort is aan sociale basiswoningen

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

 • Het paard achter de wagen te spannen en niet de tekorten aan middenklasse woningen ten koste van de tekorten aan sociale basiswoningen gaat aanvullen
 • Te gaan bouwen voor zowel sociale basiswoningen als ook gaan bouwen voor middenklasse woningen

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: