Een prijsvraag voor gemeentelijk vastgoed

12 maart 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 12 maart 2020 ter bespreking van het ‘Actieplan coöperatieve woonvormen’;

Constaterende dat:

  • Het actieplan helemaal geen mogelijkheid biedt aan coöperatieve woonvormen om mee te doen in het verwerven van gemeentelijke grond en gemeentelijk vastgoed
  • Het voor coöperatieve woonvormen onmogelijk is om mee te dingen met de grote vastgoedontwikkelaars om gemeentelijke grond en/of gemeentelijke vastgoed te verwerven

Overwegende dat:

  • Als de gemeente vindt dat coöperatieve woonvormen een maatschappelijk belang dienen de gemeente de coöperatieve woonvormen ook moet steunen om een voet aan de grond in Rotterdam te krijgen
  • Als de gemeente coöperatieve woonvormen een kans wil geven om in een stad als Rotterdam ook maatschappelijk deel te kunnen nemen aan een diversiteit in woonvormen de gemeente haar gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke grond ook in het kader van dit maatschappelijke doel laagdrempelig ter beschikking dient te stellen voor coöperatieve woonvormen
  • Een coöperatieve woonvorm een organisatie van bewoners is zonder winstoogmerk waardoor er woningen gerealiseerd kunnen worden die blijvend (nu en in de toekomst) betaalbaar zijn

 Draagt het college op:

  • Gedurende de komende 2 jaar elk kwartaal gemeentelijk vastgoed beschikbaar te stellen voor coöperatieve woonvormen en middels een prijsvraag dit gemeentelijk vastgoed toe te wijzen aan een coöperatieve woonvorm

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: