MOTIE: Bouwen, bouwen bouwen van woningen op het stadionplot!

2 juni 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 2 juni 2022 ter bespreking van het agendapunt ‘Een nieuwe start voor plangebied Feyenoord City Rotterdam’,

 

Constaterende dat:

  • Op donderdagmiddag 21 april 2022 de statutaire directie van Feyenoord bij monde van Algemeen directeur Dennis te Kloese en Financieel directeur Pieter Smorenburg in een persconferentie hebben aangegeven dat Feyenoord BVO besloten heeft niet door te gaan met de stadionplannen tot de bouw van een nieuw stadion;
  • De Raad van Commissarissen en de directie van Feyenoord stelden in de persconferentie vast dat de bouw van een nieuw stadion onhaalbaar is;
  • Feyenoord in het persbericht behorende bij de persconferentie aangeeft dat de focus terug kan en moet op het voetbal;
  • Het college van B&W via een schrijven van haar advocaat Pels Rijcken in de beroepsprocedure Bestemmingsplan “Feyenoord City” aan de Raad van State laat weten dat in het scenario dat de nieuwbouw van het stadion niet wordt gerealiseerd, de stadionplot inclusief landaanwinning dan ingezet wordt ten behoeve van woningbouw;
  • Het college van B&W aangeeft in hetzelfde schrijven van Pels Rijcken dat diverse planonderdelen (waaronder de maatschappelijk zeer gewenste woningbouwplots) niet onlosmakelijk verbonden zijn met de bouw van het stadion.
  • Het college van B&W aangeeft in hetzelfde schrijven van Pels Rijcken dat de landaanwinning hoe dan ook nodig is voor de kwaliteitsimpuls die Feyenoord City wil geven aan Rotterdam Zuid. De stadionplot inclusief landaanwinning wordt dan ingezet ten behoeve van onder meer woningbouw.

 

Overwegende dat:

  • Het college van B&W een regiezitting bij de Raad van State voorstelt om zo te verkennen op welke wijze delen van het bestemmingsplan alvast onherroepelijk kunnen worden (verlenen van omgevingsvergunning) ten behoeve van de gewenste woningbouw;
  • De Raad van State, in overeenstemming met het gestelde door het college van B&W via het schrijven van haar advocaat Pels Rijcken in de beroepsprocedure Bestemmingsplan “Feyenoord City” aan de Raad van State het voornemen om op die locatie woningbouw in plaats van een stadion te realiseren, in haar beraadslagingen om te komen tot een eventuele regiezitting overneemt.

 

Draagt het college op:

  •  Sociale en middenklasse woningen te gaan bouwen, bouwen, bouwen op het plot waar het nieuwe stadion voorheen bedacht was (het stadionplot).

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: