Milieuzone

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie wil blijven investeren in schone lucht
  • Een mix van maatregelen genomen gaat worden om dat te bereiken
  • De milieuzone in twee stappen uitgefaseerd wordt
  • Benzineauto’s van voor 1992 per direct weer worden toegelaten

Overwegende dat:

  • Het uitfaseren van de milieuzone niet bijdraagt aan de schone lucht van de stad

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • De huidige milieuzone te handhaven

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: