MOTIE: help 75-minners te netwerken!

23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 23 februari 2023 ter bespreking van de bestuursopdracht zorg;

 

Constaterende dat:

  • De kosten van de zorg en welzijn dreigen op te lopen tot naar de een miljard euro;
  • Het college daarom een groter beroep wil doen op het netwerk van de zorgvragers;
  • De Wmo de gemeente de opdracht heeft gegeven ondersteuning te bieden aan Rotterdammers zodat zij mee kunnen blijven aan de maatschappij.

 

Overwegende dat:

  • Veel ouderen geen of een beperkt netwerk hebben;
  • Veel mantelzorgers al overbelast zijn;
  • Oudere zorgvragers niet geleerd hebben hoe zijn een netwerk moeten opbouwen en onderhouden.

 

Draagt het college op:

  • Beleid te ontwikkelen waarmee ze 75-minners het belang van een netwerk met meerdere generaties onder de aandacht brengt;
  • 75-minners helpt vaardigheden te ontwikkelen om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: