MOTIE: In Carnisse hebben we het niet hoog in de bol

24 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 24 februari 2022 ter bespreking van “startbesluit voor de gebiedsontwikkeling Carnisse Eiland”;

 

Constaterende dat: 

  • Betrokken wijkbewoners en organisaties aangeven een inhoudelijke bijdrage te willen leveren aan de verdere invulling van de gebiedsontwikkeling en uitwerking van het stedenbouwkundige plan.

 

Overwegende dat:

  • De doelen van de woonvisie 2030, Werkprogramma NPRZ Wonen 2019-2022 en de vertaling daarvan naar het plan Carnisse Eiland behaald kunnen worden met inpassing van wensen van bewoners.

 Draagt het college op:

  • Bij de verdere uitwerking van stedenbouwkundig plan uitgaande van de huidige GREX de te realiseren hoogbouw van het appartementengebouw Lepelaarssingel te verlagen tot maximaal acht woonlagen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: