€ 400 mln. in transparantie uitgeven

13 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

 • De subsidielijst in de begroting 2019 een bedrag van ruim € 374 mln. aangeeft (webpagina 100)
 • Er ten opzichte van 2018 veel bedragen van subsidie-ontvangers zijn opgesplitst, maar ook andere bedragen weer zijn samengevoegd en dergelijke

Overwegende dat:

 • Transparantie in de toekenning van subsidies van groot belang is
 • De gemeenteraad een controlerende rol heeft
 • Gezien de hoeveelheid en bedragen aan subsidies het nodig is dat een onafhankelijke commissie advies uitbrengt aan de gemeenteraad over de verstrekte subsidies

Draagt het college op:

 • Voor 31 december 2018 een toezichtsprotocol op te stellen en aan de gemeenteraad voor te stellen, waarin een onafhankelijke commissie advies uitbrengt aan de gemeenteraad over de verstrekte subsidies;
 • In het toezichtsprotocol in ieder geval op te nemen:
  • Hoe de subsidies tot stand zijn gekomen
  • Inzicht te geven in de criteria voor verstrekking,
  • Dat de gemeenteraad voor 1 mei geïnformeerd wordt over de subsidieverstrekking over het jaar daarvoor
  • Dat de gemeenteraad voor 1 juli geïnformeerd wordt over de subsidies die tot dat moment in het lopend jaar zijn verstrekt
 • Met voorstellen te komen over de samenstelling van de onafhankelijke commissie.

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: