Van Verheerlijking naar Verrijking

2 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 2 juli 2020 voor een motie vreemd aan de orde van de dag;

Constaterende dat:

  • Naar aanleiding van de recente ‘Black Lives Matter’ demonstraties tegen racisme ook standbeelden van historische personen in ons land weer ter discussie zijn gesteld;
  • Standbeelden werden opgezet in de 19eeeuw met als doel om helden van die tijd en in die tijd te eren;
  • Er standbeelden in onze stad staan waarbij historische personen verheerlijkt worden terwijl sommige omstreden daden van deze personen in de huidige tijd niet beschouwd zouden worden als eerbetoonswaardig;
  • Er in 2017 is toegezegd door het college om al een aanpassing te maken bij het standbeeld van Piet Hein door een plaquette met context toe voegen maar dit tot op heden (door ophef over de tekst) nog niet is uitgevoerd;

Overwegende dat:

  • Er recente acties van bekladding/vandalisme van standbeelden hebben plaatsgevonden, wat zeker niet goed te keuren valt maar wel aantoont dat de frustratie die er heerst over verheerlijking van omstreden historische figuren groot is;
  • Deze historische personen, mogelijk controversieel, onderdeel zijn van onze (koloniale)geschiedenis;
  • Het belangrijk is dat geschiedenis als onderdeel van ons erfgoed niet gewist, vergeten en verwijderd wordt maar juist erkend en van geleerd wordt;
  • In een stad als Rotterdam met zoveel culturen de geschiedenis van alle kanten dient te worden belicht;

Verzoekt het college:

  • Een commissie in te roepen, conform de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens,die de standbeelden van controversiële historische figuren kunnen beoordelen en van plaquettes kunnen voorzien met de volledige historische context.
  • De commissie te laten bestaan uit een diverse groep van mensen waaronder historici die niet alleen gespecialiseerd zijn op de geschiedenis zelf maar ook specifiek gericht op de complexiteit van ons koloniale verleden, om tot een zo genuanceerd mogelijke historische context te komen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: