Een huis is je thuis

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

Constaterende dat:

  • De zorg thuis tijdens de corona maatregelen pas in een (te) laat stadium van de coronacrisis de aandacht heeft gekregen die het verdiende;
  • Enerzijds de huisarts in beschermde kleding aanwezig was thuis, anderzijds de thuiszorg en huishoudelijke hulpen geen enkel beschermingsmiddel ter beschikking hadden;
  • Er veel onduidelijkheid en angst bestond bij de bewoners die hulp ontvangen en bij de verschillende zorgmedewerkers;

Overwegende dat:

  • Zowel de hulpvrager als de aanbieder van diensten geen idee hadden hoe de zorg veilig geboden kon worden;
  • Dit tot gevolg had dat mensen met een hulpvraag deze niet durfde te stellen met alle gevolgen van dien;

Draagt het college op:

  • Om sterker uit de strijd te komen door samen, op korte termijn, met de sector een actieplan op te stellen waar de sector nu slechts richtlijnen heeft voor een nieuwe crisis.
  • Samen met de sector voldoende beschermingsmiddelen in voorraad te hebben om bij een volgende crisis zowel de hulpvragers als de hulpverleners te beschermen.
  • In het najaar terugkoppeling te geven aan de raad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: