Laat het masterplan ‘Ouderen’ niet vergrijzen

13 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • Het coalitieakkoord aangeeft dat er een masterplan ‘Ouderen’ komt
  • Dit masterplan er bij deze begroting niet is
  • Het college vier maanden voorbij heeft laten gaan waarin blijkbaar geen Masterplan gemaakt kon worden
  • Dat het college pas rond de jaarwisseling met een strategische verkenning komt
  • Dat het college pas een jaar na aantreden met het masterplan Ouderen komt

Overwegende dat:

  • Er binnen het gemeentelijk apparaat al veel kennis aanwezig is over wat ouderen beweegt en waar behoefte aan is
  • Gezien de vergrijzing en dubbele vergrijzing en de claim die de zorg voor ouderen op de gemeentelijk begroting legt een jaar ‘verlummelen’ een onnodige belasting voor ouderen en de gemeentekas is

Draagt het college op:

  • Het Masterplan ‘Ouderen’ uiterlijk rond het einde van het jaar 2018 te presenteren

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: