Sterker door Voorzorg

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

Constaterende dat:

  • De langdurige zorg in de coronacrisis op vele fronten achtergesteld is;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen ontbraken;
  • Testen op het coronavirus door bewoners of personeel in de langdurige zorg (ondanks toezeggingen) niet mogelijk was of mocht;
  • Maatregelen om het Covid 19 virus buiten de deur van de zorginstellingen te houden met strenge, inhumane maatregelen is gedaan.

Overwegende dat:

  • Het niet mogen testen, het niet beschikbaar hebben van persoonlijke beschermingsmiddelen veel onrust en angst heeft veroorzaakt bij de medewerkers en bewoners van de zorginstellingen;
  • De maatregelen die getroffen zijn in de zorginstellingen waardoor er geen bezoek meer mogelijk was veel verdriet en eenzaamheid en vroegtijdige dood heeft gebracht;
  • De zorg onvoldoende was voorbereid op een crisis als deze en heeft gedaan wat zinvol leek en wat was opgelegd door het kabinet;
  • Daar de meest kwetsbare mens bij vergeten is, met een oversterfte anders dan aan corona tot gevolg heeft gehad.

Draagt het college op:

  • Op korte termijn met de sector tot een plan te komen waarbij lessen worden geleerd van deze coronacrisis en maatregelen worden getroffen om bij een nieuwe uitbraak van het Covid 19 virus of van andere levensbedreigende besmettelijke ziektekiemen voldoende middelen en maatregelen beschikbaar te hebben om de menselijke maat en de behoefte aan menselijk contact te kunnen realiseren en te kunnen blijven waarborgen.
  • In het najaar terugkoppeling te geven aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: