Klijnsma-gelden

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie de armoedebestrijding hoog in het vaandel heeft en er zelfs een wethouder op zet

Overwegende dat:

  • Dat het Rijk 6,1 miljoen euro jaarlijks uitkeert aan de gemeenten voor armoedebestrijding van kinderen in armoede

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Om alle Klijnsma-gelden te oormerken voor de bestrijding van kinderen in armoede

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: