Nieuw Rotterdams Armodebeleid graag voor de kerst

13 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • In onze stad 1 op 4 kinderen in armoede leeft
  • Steeds meer mensen problematische schulden hebben
  • 60 procent van de Rotterdammers in de bijstand schulden heeft
  • Volgens de NVVK (branchevereniging schuldhulpverlening en sociaal bankieren) de alsmaar stijgende zorgverzekeringspremies, steeds hogere huren, BTW-verhogingen: nu ook op de dagelijkse boodschappen en de stijgende energielasten, vooral de lagere inkomensgroepen steeds moeilijker kunnen rondkomen
  • In Rotterdam de woonlasten procentueel het snelst stijgen van heel Nederland
  • Veel mensen genoegen moeten nemen met onzeker flexwerk en daardoor een grotere kans hebben op schulden

Overwegende dat:

  • Het 5 over 12 is voor een groeiende groep Rotterdammers, met AOW, werkzoekend, of zonder betaald werk, wat betreft de feitelijke armoede en het risico daarop financieel steeds verder in de knel komen
  • De gezondheid van deze Rotterdammers daardoor onder druk staat

Draagt het college op:

  • Haast te maken met het plan voor een heel Nieuw Rotterdams Armoedebeleid. Het liefst voor de kerst 2018

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: