Krijgen we het Rotterdam van 1 januari 2020 ooit nog terug?

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Voorjaarsbrief, kenmerk 20bb007586’,

Constaterende dat:

 • De coronacrisis diepe sporen in onze stad zal achterlaten;
 • We het Rotterdam van 1 januari 2020 nooit meer terug zullen krijgen;
 • Noodfondsen opgesteld zullen moeten gaan worden;
 • De wereld er na corona structureel anders zal gaan uitzien op grond van zorg, werk, wonen, etc;

Overwegende dat:

 • Het arbeidspotentieel in de stad zwaar onder druk komt te staan;
 • Verdienmodellen volledig zullen gaan veranderen;
 • De komende jaren de armoede in Rotterdam niet in de laatste plaats vanwege de coronacrisis eerder zal gaan toenemen als afnemen;
 • Doorbouwen zeker niet vanzelf zal gaan gebeuren;
 • De ervaring leert dat in de bouw de crisis vaak later toeslaat dan in andere sectoren;

 Draagt het college op:

 • Op korte termijn een voorstel te doen naar de raad om te komen tot een volledige herziening van de woonvisie 2020.
 • In het najaar hierover een terugkoppeling aan de raad te geven.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: